Teemme yhdessä työtä, jotta sinä voisit paremmin

Seuraa meitä Facebookissa:

MELLO ry - Logo värillinen

Sosiaalinen kuntoutus

Työtä, toimintaa ja kohtaamisia

MELLO ry:n sosiaalinen kuntoutus tarjoaa mielenterveysasiakkaille, osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, tukea tarvitseville nuorille, yksinäisille ja neuropsykiatrian asiakkaille sekä muille toiminnasta hyötyville kohderyhmille ryhmä- ja työtoimintaa, neuropsykiatrista valmennusta sekä matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa.

MELLO ry - Logo valkoinen

Kotipääsky

Kotipääsky, Kokkola

Kotipääskyn ohjatuissa ryhmissä Kokkolassa tarjotaan asiakkaille tavoitteellista ja suunnitelmallista ohjattua ryhmätoimintaa. Ryhmissä on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia sekä arkielämän hallintaan liittyviä taitoja ja löytää voimavaroja lisääviä harrastuksia sekä hyödyntää mahdollisuutta vertaistukeen. Kotipääskyn palvelukokonaisuuteen kuuluu myös neuropsykiatrinen ryhmävalmennus.

MELLO ry - Sosiaalipalveluita tuottava asiantuntijajärjestö kuva
MELLO ry - Sosiaalipalveluita tuottava asiantuntijajärjestö kuva

Tervapaja

Tervapaja, Kokkola

Tervapaja Kokkolassa tarjoaa asiakkaille tavoitteellista ja kuntoutuksellista työtoimintaa. Toiminta on tarkoitettu mielenterveysasiakkaille ja muille toiminnasta hyötyville kohderyhmille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta työelämävalmiuksien harjoittelemisessa ja arjenhallinnassa. Tervapajalta asiakkailla on mahdollisuus saada tukea myös opiskeluun ja työelämään.

Tervapaja tarjoaa myös avotyökykyisyyden arviointi ja valmennusjaksoja, joissa asiakas saa työelämän perusvalmiuksia ja sen jälkeen hänellä on mahdollista siirtyä avotyöhön, joka on tavallisella työpaikalla yksilöllisesti suunniteltua työtä asiakkaan voimavarat huomioiden. Avotyössä asiakas saa ohjausta ja valmennusta avotyöohjaajalta tarpeidensa mukaan. Tervapajan palvelukokonaisuuteen kuuluu myös neuropsykiatrinen yksilövalmennus.

Verstas

Verstas, Kokkola

Verstas sijaitsee Kokkolassa ja yksikön toiminnan tarkoituksena on tarjota suunnitelmallista ja tavoitteellista työtoimintaa alueen pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille sekä mielenterveysasiakkaille ja muille toiminnasta hyötyville kohderyhmille. Yksikkö tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille yksilömuotoista kuntouttavaa työtoimintaa sekä osallisuutta ja elämänhallintaa tukevana, että työ- ja koulutusvalmiuksia edistävänä.

Lisäksi yksiköllä on valmius järjestää ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa Startti-ryhminä. Mielenterveysasiakkaille ja muille toiminnasta hyötyville tarkoitetun työtoiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja löytäen hänelle sopivia toimintoja ja työtehtäviä, jotka tukevat elämänhallintaa, osallisuutta ja toimintakykyä joko parantaen tai pitäen sen nykyisellä tasolla.

MELLO ry - Sosiaalinen kuntoutus - Verstas kuva
MELLO ry - Sosiaalinen kuntoutus - Koivutarha kuva

Koivutarha

Koivutarha, Kannus

Koivutarha tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa Lestijokilaakson alueen mielenterveysasiakkaille ja muille kohderyhmille, jotka hyötyvät palvelusta. Ohjatun ryhmätoiminnan tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään yksilölliset voimavaransa sekä tukea häntä niiden käytössä siten, että psyykkisen sairauden alentama toimintakyky paranee tai säilyy nykyisellä tasolla.

Yksikkö tarjoaa myös kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille, työtoimintaa sekä avotyötoimintaa mielenterveysasiakkaille ja muille siitä hyötyville kohderyhmille. Työtoiminnoissa tavoitteena on lisätä asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä valmiuksia työhön ja opiskeluun.

Vaskooli ja Duunipaja

Vaskooli ja Duunipaja, Veteli

Vaskooli Vetelissä tarjoaa alueen mielenterveysasiakkaille ja muille toiminnasta hyötyville kohderyhmille ohjattua ryhmätoimintaa ja avotyötoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja löytäen juuri hänelle sopivia toimintamuotoja, jotka tukevat elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Duunipaja tarjoaa pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa työtoimintaa sekä työtoimintaa mielenterveysasiakkaille ja muille toiminnasta hyötyville kohderyhmille. Työtoiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tukee asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä lisää valmiuksia siirtyä eteenpäin kohti työtä tai opiskelua.

Vaskoolin ryhmätarjonta syksy 2024

MELLO ry - Sosiaalinen kuntoutus - Duunipaja kuva
MELLO ry - Sosiaalinen kuntoutus - Norten Kipinä kuva

Nuorten Kipinä

Nuorten Kipinä, Kokkola

Nuorten Kipinä tarjoaa Kokkolassa alle 29-vuotiaille nuorille erityistä tukea elämänhallinnan perustan, sekä toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseen ja ylläpitämiseen matalalla kynnyksellä. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja saattaa nuori eteenpäin kohti opiskeluja, työelämää tai muita hänelle sopia palveluita. Toiminnassa tuetaan nuorten osallisuutta ja aktiivista roolia oman elämän hallinnassa sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Työpajatoiminnan pääpaino on ryhmämuotoisessa starttivalmennuksessa.

Toiminta pitää sisällään myös työvalmennusta. Näiden lisäksi nuori saa tarpeidensa mukaista kokonaisvaltaista yksilövalmennusta. Nuorten Kipinään nuori voi tulla nuorten työpajatoimintaan omalla pajasopimuksella, työkokeiluun te-palveluiden kautta tai sosiaalipalveluihin kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen työtoimintaan.

Nuorten Avain

Nuorten avain, Veteli

Perhonjokilaakson nuorten työpajatoiminta tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille erityistä tukea elämänhallinnan perustan, sekä toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseen ja ylläpitämiseen matalalla kynnyksellä. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja saattaa nuori eteenpäin kohti opiskeluja, työelämää tai muita hänelle sopia palveluita. Toiminnassa tuetaan nuorten osallisuutta ja aktiivista roolia oman elämän hallinnassa sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Työpajatoiminnan pääpaino on ryhmämuotoisessa starttivalmennuksessa.

Toiminta pitää sisällään myös työvalmennusta. Näiden lisäksi nuori saa tarpeidensa mukaista kokonaisvaltaista yksilövalmennusta. Nuori voi tulla nuorten työpajatoimintaan omalla pajasopimuksella, työkokeiluun te-palveluiden kautta tai sosiaalipalveluihin kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen työtoimintaan.

MELLO ry - Sosiaalipalveluita tuottava asiantuntijajärjestö kuva
MELLO ry - Sosiaalinen kuntoutus - Kulmis ja Nuorten Kulmis kuva

Kulmis ja Nuorten Kulmis

Kulmis ja Nuorten Kulmis, Kokkola

Kulmis ja Nuorten Kulmis Kokkolassa on matalankynnyksen kohtaamispaikka mielenterveysasiakkaille ja muille paikan omakseen kokeville. Se toimii STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Yksikön tarkoitus on tuoda sisältöä asiakkaiden päiviin, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä. Toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää kohderyhmiensä hyvinvointia ja elämänhallintaa, vähentää yksinäisyyttä ja näin ennaltaehkäistä mielenterveysongelmista johtuvaa syrjäytymistä sekä mielenterveysongelmien pahenemista. Tavoitteena on myös tuoda esille mielenterveysasioihin liittyviä aiheita ja olla näkyvillä näiden asioiden tiimoilta (vaikuttamistoiminta).

Tilaa uutiskirje

Kuukausittainen uutiskirje

Tilaa kuukausittain lähetettävä uutiskirje suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.