Teemme yhdessä työtä, jotta sinä voisit paremmin

Seuraa meitä Facebookissa:

MELLO ry - Logo värillinen

MELLO ry

Teemme yhdessä työtä,
jotta sinä voisit paremmin

MELLO ry:ssä työn tekemisen kivijalka rakentuu yhteistyölle, asiakkaiden tarpeille ja toiminnan myönteisille vaikutuksille.

MELLO ry - Logo valkoinen

Toiminnan tarkoitus

Alueellinen ja osallisuutta tukeva toimija

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ollut alusta saakka auttaa alueen mielenterveysasiakkaita vaikuttamistoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, asumispalvelujen ja muiden tuottamiensa palveluiden avulla saavuttamaan kullekin optimaalinen itsenäisen toimijuuden sekä osallisuuden taso.

Toiminta kattaa nykyään myös muita yhdistyksen eri toiminnoista hyötyviä asiakasryhmiä sekä alueen ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Yhdistyksen toiminta järjestetään yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen.

MELLO ry:llä on ollut SHQS – laaduntunnustus vuodesta 2012 lähtien ja sen laatupolitiikassa korostuu toiminnan jatkuva kehittäminen joka tasolla.

Osoituksena vastuullisesta toiminasta MELLO ry:llä on ollut Yhteiskunnallinen Yritys-merkki vuodesta 2017 lähtien. Merkin on myöntänyt Suomalaisen Työn Liitto ja se on luotettava keino viestiä, että MELLO ry on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita.

Arvot ja strategia

Arvot toiminnassa

MELLO ry:n yhdessä asiakkaiden kanssa luodut arvot näkyvät kaikessa toiminnassa. Ohessa kuvattuna MELLO ry:n strategia, jossa toiminnan perustana on yhdistyksen missio, keskellä arvot päivittäistä toimintaa ohjaamassa kohti ylhäällä olevaa visiota.

Kuvituksen ovat tehneet nuorten kipinän (NTP Kokkola) kaksi nuorta.

Yhdistyksen historia

Perinteinen toimija

Yhdistys on perustettu vuonna 1985 alueen kuntien, keskussairaalan, seurakuntien ja muiden aktiivitoimijoiden aloitteesta. Alkuperäiset syyt perustamisen taustalla olivat lainsäädännön muutokset ja muut mielenterveystyön uudistamisen toimet Suomessa, jotka johtivat psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämiseen valtakunnallisesti ja sen synnyttämään tarpeeseen vastaaminen avohoitopainotteisella kuntoutustyöllä.

Alun perin toiminta lähti liikkeelle mielenterveyskuntoutujille suunnatuista asumisyksiköistä, joita perustettiin alueen kuntiin. Vuosien saatossa yhdistyksen toiminta on jatkuvasti kehittynyt sekä laajentunut merkittävästi ja tällä hetkellä yhdistyksen eri toimintojen piirissä on noin 600 asiakasta, toimintayksiköitä on alueella 16 sekä henkilöstöä noin 60.

Yhdistyksen nimi oli Keski-Pohjanmaan sosiaalispsykiatrinen yhdistys ry (Mellersta Österbottens socialpsykiatriska forening rf) sen perustamisesta aina elokuuhun 2023 asti, jolloin yhdistyksen nimeksi muutettiin MELLO ry (Mello rf). Nimenmuutoksen taustalla oli tarve nimen lyhentämiselle, selkeyttämiselle ja tunnettuuden lisäämiselle, eikä vanha nimi enää kertonut yhdistyksen nykypäivän monipuolisesta toiminnasta.

MELLO ry on lyhenne yhdistyksen entisestä ruotsinkielisestä nimestä, jonka lisäksi se viittaa yhdistyksen tapaan toimia yhteistyössä (Me-alku) ja tulevaisuuteen katsoen (sana mellon tarkoittaa kreikan kielellä tulevaisuutta) perustehtävänsä mukaisesti alueen ihmisten hyväksi.

Henkilöt

Henkilöstö, hallinto ja opiskelijat

Hallituksen tehtävät ja vastuu määritellään yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä. Sen tehtäväkenttään kuuluvat yhdistyksen strategiset linjanvedot ja päätökset. Yhdistyksen asioita hoitavan hallituksen valinnassa pyritään huomioimaan alueellinen kattavuus. Hallitus on yhdistyksen säännöissä määritellyllä tavalla vastuussa toiminnastaan yhdistyksen jäsenistön kokoukselle.

Yhdistyksen johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja, asumispalvelujohtaja ja sosiaalisen kuntoutuksen johtaja. Johtoryhmän perustehtävänä on yhdistyksen vaikuttamistoiminnan ja palvelutuotannon johtaminen, suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen.

MELLO ry:ssä työskentelee n. 60 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista, joista yli 50 %:lla on vähintään AMK-tasoinen tutkinto. MELLO ry:n henkilöstön työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla ja sitä mitataan jatkuvasti. MELLO ry:n henkilöstöllä on aidot resurssit ja mahdollisuudet jatkuvaan täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen sekä organisaation toiminnan kehittämiseen.

Yhdistyksen yksiköt toimivat opetuskenttänä vuosittain 30–40 sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle. Opiskelu ja annettu ohjaus perustuvat yhdistyksen ja oppilaitosten välisiin sopimuksiin.

MELLO ry työnantajana

Inhimillinen työnantaja

MELLO ry on inhimillinen työnantaja, joka haluaa panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen jatkuvat kehittämisen periaatteiden mukaisesti.

Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja kyselyiden tulokset ovat erinomaisia. MELLO ry tarjoaa henkilöstölleen lukuisia etuja, joita ovat esimerkiksi kattava työterveyshuolto, E-passi ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Tilaa uutiskirje

Kuukausittainen uutiskirje

Tilaa kuukausittain lähetettävä uutiskirje suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.