MELLO RY

Välitämme ja vaikutamme.

KPSPY ry tekee vaikuttamistoimintaa toimimalla ideologiansa ja arvojensa mukaisesti mielenterveysasiakkaiden aseman parantamiseksi monin keinoin. Tuemme asennekehitystä, joka vähentää mielenterveysasiakkaisiin kohdistuvaa eriarvoista kohtelua ja leimaamista, nostaa julkiseen keskusteluun epäkohtia ja puutteita mielenterveysasiakkaiden kokemasta epäasiallisesta kohtelusta.

Vaikutamme toimintaympäristöön erilaisten STEA: n (RAY) rahoittamien kehittämisprojektien avulla ja osallistumalla alueellisin yhteistyöhankkeisiin. RAY-avustuksilla toimintaa on tuettu vuodesta 1991 alkaen yli 5 miljoonalla eurolla. Sekä hankkeiden, että monitasoisten kontaktien ja keskustelujen kautta yhdistys jakaa oikeaa tietoa mielenterveyden ongelmista ja neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden hoito- ja kuntoutusmenetelmistä. Annamme käyttöön asiantuntijuutemme eri työryhmissä ja neuvottelutilanteissa sekä mielenterveysasiakkaiden ja heidän omaistensa, mielenterveyspalvelujen järjestäjien, kansalaisten ja median kanssa.

Valtakunnallisesti KPSPY ry vaikuttaa toimimalla jäsenenä Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen Keskusliitto ry:ssä, joka järjestää valtakunnallisille vaikuttajille suunnattuja tilaisuuksia esim. vuosittain SuomiAreenalla Porissa.

Kuntoutuspalveluja mielenterveysasiakkaille

Vaikuttamistoiminnan ohella tuotamme Keski-Pohjanmaan asiakkaillemme yksityisiä sosiaalipalveluita voittoa tavoittelemattomasti. Palvelutoiminta suunnitellaan omakustannusperiaatteella ja kattaa siitä aiheutuneet kustannukset. Mahdollinen ylijäämä suunnataan takaisin sääntöjen mukaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Tuotamme ja kehitämme ammattitaidolla korkeatasoisia kuntoutuspalveluja ja organisoimme omaehtoisuuteen johtavaa monimuotoista vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa. Yhdistyksemme on toiminut Keski- Pohjanmaan alueella jo vuodesta 1985 lähtien.

Arvot ja visio

Toimintamme arvoja ovat vastuullinen toiminta, itsensä ja toisen arvostaminen, usko ihmisen voimavaroihin sekä aito kohtaaminen.

KPSPY ry:n visiona on olla maakunnallinen, toimintaympäristönsä kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimiva, rajojaan ja toimintatapojaan jatkuvasti arvioiva järjestö. Tarjoamme mielenterveyskuntoutujille laajan kirjon mahdollisuuksia parempaan osallisuuteen yhteiskunnassa.