Toiminta

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ollut alusta saakka auttaa alueen mielenterveysasiakkaita vaikuttamistoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, asumispalvelujen ja muiden tuottamiensa palveluiden avulla saavuttamaan kullekin optimaalinen itsenäisen toimijuuden sekä osallisuuden taso. Toiminta kattaa nykyään myös muita yhdistyksen eri toiminnoista hyötyviä asiakasryhmiä sekä alueen ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Yhdistyksen toiminta järjestetään yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen.

Yhdistys on perustettu vuonna 1985 alueen kuntien, keskussairaalan, seurakuntien ja muiden aktiivitoimijoiden aloitteesta. Alkuperäiset syyt perustamisen taustalla olivat lainsäädännön muutokset ja muut mielenterveystyön uudistamisen toimet Suomessa, jotka johtivat psykiatristen sairaalapaikkojen vähentämiseen valtakunnallisesti ja sen synnyttämään tarpeeseen vastaaminen avohoitopainotteisella kuntoutustyöllä. Alun perin toiminta lähti liikkeelle mielenterveyskuntoutujille suunnatuista asumisyksiköistä, joita perustettiin alueen kuntiin. Vuosien saatossa yhdistyksen toiminta on jatkuvasti kehittynyt sekä laajentunut merkittävästi ja tällä hetkellä yhdistyksen eri toimintojen piirissä on noin 600 asiakasta, toimintayksiköitä on alueella 16 sekä henkilöstöä noin 60.

Yhdistyksen nimi oli Keski-Pohjanmaan sosiaalispsykiatrinen yhdistys ry (Mellersta Österbottens socialpsykiatriska forening rf) sen perustamisesta aina elokuuhun 2023 asti, jolloin yhdistyksen nimeksi muutettiin MELLO ry (Mello rf). Nimenmuutoksen taustalla oli tarve nimen lyhentämiselle, selkeyttämiselle ja tunnettuuden lisäämiselle, eikä vanha nimi enää kertonut yhdistyksen nykypäivän monipuolisesta toiminnasta. MELLO ry on lyhenne yhdistyksen entisestä ruotsinkielisestä nimestä, jonka lisäksi se viittaa yhdistyksen tapaan toimia yhteistyössä (Me-alku) ja tulevaisuuteen katsoen (sana mellon tarkoittaa kreikan kielellä tulevaisuutta) perustehtävänsä mukaisesti alueen ihmisten hyväksi.