Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö ja osaaminen

Henkilöstö on yhdistyksen tärkein voimavara. MELLO ry on inhimillinen työnantaja, joka haluaa panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen.

MELLO ry tarjoaa henkilöstölleen lukuisia etuja, joita ovat esimerkiksi:

Henkilöstöllä on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkintojen lisäksi lukuisia erilaisia asiakastarpeista lähteviä täydennyskoulutuksia. Yhdistys mahdollisti henkilöstölleen vuonna 2022 yhteensä 361 täydennyskoulutuspäivää eli 6,8 pv/työntekijä.

Johtoryhmä

Asumispalvelulinjan ja sosiaalisen kuntoutuksen linjan linjaesimiehet yhdessä toiminnanjohtajan kanssa muodostavat yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtoryhmän.

Johtoryhmän perustehtävänä on yhdistyksen vaikuttamistoiminnan sekä asumispalvelulinjan ja sosiaalisen kuntoutuksen linjan toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta, koordinointi ja kehittäminen.

Johtoryhmä noudattaa työssään yhdistyksen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä. Strategiset suuntaviivat johtoryhmätyölle antavat yhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja

Hallitus

Hallituksen tehtävät ja vastuu määritellään yhdistyslaissa ja yhdistyksen omissa säännöissä. Sen tehtäväkenttään kuuluvat yhdistyksen strategiset linjanvedot ja päätökset. Yhdistyksen asioita hoitavan hallituksen valinnassa pyritään huomioimaan alueellinen kattavuus

Hallitus on yhdistyksen säännöissä määritellyllä tavalla vastuussa toiminnastaan yhdistyksen jäsenistön kokoukselle. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä. Hallitus toimii puheenjohtajansa johdolla ja käyttää valtaansa tekemällä päätöksiä kokouksissaan.

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva jäsenistön kokous.

Opiskelijat

Yhdistyksen yksiköt toimivat opetuskenttänä vuosittain 30- 40 sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle. Opiskelu ja annettu ohjaus perustuvat yhdistyksen ja oppilaitosten välisiin sopimuksiin.

Yhdistyksen yksiköissä otetaan sopimuksen mukaan vastaan myös näyttötutkintoja. Opiskelijoita varten on laadittu oma perehdytysohjelma.