Arvot ja Visio

ARVOT

MELLO ry:ssä toimitaan vastuullisesti organisaationa sekä yksilönä, arvostetaan toista ihmistä ja itseä sekä uskotaan ihmisen voimavaroihin ja aitoon kohtaamiseen.

Yhdistyksen visio on olla vuosina 2023-2025:

VETOVOIMAISIN EDELLÄKÄVIJÄ